İnsan ile küfür arasındaki sınır

Muhammed İbnü'l-Ahrem hazretleri hadis hafızıdır. 250'de (m. 864) İran’da Nîşâpur'da doğdu. Memleketindeki meşhur âlimlerden ilim tahsil etti. Başta Hâkim Nîşâpbûrî olmak üzere pek çok kişi kendisinden hadis rivayetinde bulundu. 344'te (m. 955) vefat etti. Namazın ehemmiyeti hakkında şu hadis-i şerifleri nakleder:

Abdullah ibni Mes'ûd (radıyallahü anh) diyor ki: Allahü teâlânın en çok hangi ameli sevdiğini Resûlullah efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) sordum. (Vaktinde kılınan namaz) buyurdu. Ondan sonra hangisini çok sever dedim. (Anaya-babaya iyilik yapmayı) buyurdu. Bundan sonra da hangisini çok sever dedim. (Allah yolunda cihâd etmeyi) buyurdu. Câbir bin Abdullah haber veriyor: Resûlullah buyurdu ki: (İnsan ile küfür arasındaki sınır, namazı terk etmektir.) Ubâde bin Sâmit (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah buyurdu ki: (Allahü teâlâ beş vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse, güzel abdest alıp, bunları vaktinde kılarsa ve rükü'larını, huşû'larını tamam yaparsa, Allahü teâlâ, onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu, isterse affeder, isterse azâb yapar.) Ebû Emâme-i Bâhilî (radıyallahü anh) bildiriyor. Resûlullah buyurdu ki: (Beş vakit namazınızı kılınız! Bir ayınızda oruç tutunuz! Mallarınızın zekâtını veriniz! Başınızda olan âmirlere itaat ediniz. Rabbinizin Cennetine giriniz.) Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından Büreyde-i Eslemî (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah buyurdu ki: (Sizinle aramızda olan ahd, namazdır.) Ebû Zer-i Gıfârî (radıyallahü anh) diyor ki: Sonbahar günlerinden birinde, Resûlullah ile berâber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. (Yâ Ebâ Zer! Bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca, bu dalların yaprakları döküldüğü gibi, günahları dökülür) buyurdu. Zeyd bin Hâlid Cühemî (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah buyurdu ki: (Bir Müslüman, doğru olarak ve huşû ile iki rekât namaz kılınca, geçmiş günahları affolur.) Abdullah bin Amr ibni Âs (radıyallahü anhüma) haber veriyor. Resûlullah buyurdu ki: (Bir kimse, namazı edâ ederse, bu namaz kıyâmet günü nûr ve burhân olur ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Namazı muhâfaza etmezse, nûr ve burhân olmaz ve necât bulmaz. Kârûn ile, Fir'avn ile, Hâmân ile ve Übey bin Halef ile birlikte bulunur.)

Toplam Görüntülenme: 76

Yayın tarihi: Pazartesi, 06 Eylül 2021

Bunları okudunuz mu?