Sükût eden, dünyâda da âhirette de kurtulur

Muhammed Rukiyye hazretleri büyük velîlerdendir. 1494 (H. 900) senesinde vefât etti. Tasavvuf yolunu Yûsuf Mahdûm'dan öğrendi. Zâhirî ilimlerde eşsiz, tasavvuftaki derecesi çok yüksekti. Talebelerine şöyle buyurdu: "Size bu yolda lâzım olan, mücâhede ve riyâzeti elden bırakmamak, bu yolun âdâbına gereği gibi riâyet etmek, bu yolun temeli olan doğru söze ve helâl yemeye devâm etmektir."

Hocam Yûsuf Mahdûm şöyle buyurmuştur: "Sadık talebe önce halvet ve uzlete çekilmeli, oruç tutmalıdır. Yeme, uyku ve konuşmanın az olmasına, devamlı abdestli olmaya ve beş vakit namazı cemâatle kılmaya dikkat etmelidir. Her gün Kur'ân-ı kerîmden yüz âyet-i kerîme okumalıdır. Sonra Allahü teâlâyı çok zikretmelidir. Her gün yüz İhlâs sûresi, yüz istigfâr ve Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) rûh-i şerîflerine yüz salevât-ı şerîfe okumalıdır. Buna devâm eden kimsenin Ârif-i billah olması mümkündür. Bundan fazlasını yapmak daha iyidir. Büyüklerimiz buyurdular ki: Susmak, açlık, az uyumak, uzlet ve zikre devâm yolumuzun aslıdır. Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: (Ya hayır söyle veya sus. Susan kurtulur.) Yâni sükût eden kimse, dünyâda düşmanlarından, âhirette ise ateşten kurtulur.

Eshâb-ı kirâmdan Ukbe bin Âmir buyurdu ki: Resûlullah efendimize; 'Dünyâ ve âhirette kurtuluş ne ile olur?' diye suâl ettim. Resûlullah efendimiz; (Dilini muhâfaza eyle. Zarûret olmadıkça evinden çıkma. Günahlarını hatırlayıp, ağla. Kurtuluş bunlarla olur) buyurdu.

Tasavvuf yolunun esâsı, devamlı Allahü teâlâyı zikretmek, hatırlamaktır. Kur'ân-ı kerîmde meâlen; (Allahü teâlâyı her hâlinizle çok anın ki) [dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşup azaptan] kurtulabilesiniz) buyrulmaktadır (Cum'a suresi 10) 

Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede kurtuluşu, çok zikre bağlı kılmıştır. Mu'âz bin Cebel'in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûl-i ekrem efendimiz; (Cennet ehli, dünyâda zikretmeden geçirdikleri zamanları için pişmân olurlar) buyurmuştur.

Fudayl bin İyâd hazretleri de; 'Allahü teâlâyı zikreden, zikirle nîmetlenir, sevap kazanır, günahtan kurtulur' buyurdular.

Bir mürşid-i kâmile talebe olmak isteyen kimse, dînin emir ve yasaklarına uymak ve tasavvuf yolunun edeplerine riâyet etmek sûretiyle, mürşid-i kâmilin işâret buyurduğu şekilde ibâdet ve tâatle meşgûl olunca, hem nefsini ıslâha, hem de ilâhî mârifetlere kavuşur."

Toplam Görüntülenme: 37

Yayın tarihi: Cumartesi, 18 Kasım 2023

Bunları okudunuz mu?