Din kardeşini savunanı cehennem ateşi yakmaz

Alâüddîn Alî İbn-i Hatîb hazretleri Fıkıh âlimidir. 774 (m. 1372)’de Halep'te doğdu. Şam ve Kudüs’te ililm tahsil ettikten sonra Halep kadılığına geti­rildi. İbn-i Hacer Askalânî Halep'e geldiğinde ken­disiyle görüşmüş ve birbirlerinden hadis rivayet etmişlerdir. İbn-i Hatîb 843’te (m. 1440) Halep'te vefat etti. Müslümanlara yardım hakkında şu hadis-i şeriflerleri nakletti:

(Bir Müslümanın sıkıntısını gidereni veya bir mazluma yardım edeni, Allahü teâlâ affeder.)
(Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren, ömür boyu Allahü teâlâya ibadet etmiş gibi sevap kazanır.)
(Kim bir mümini, bir münafıkın eziyetinden korursa, Allahü teâlâ da onu, Cehennem ateşinden korur.)
(Allah indinde, en kıymetli amel, mümini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır.)
(Din kardeşini savunan Müslümanı Allahü teâlâ, Cehennem ateşinden korur.)
(Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken, ona müdafaaya gücü yeterken, bunu yapmayanı, Allahü teâlâ dünya ve ahirette zelil eder.)
(Allah katında en kıymetli amel, bir Müslümanı sevindirmek yahut bir sıkıntısını gidermek veya sabrını taşıran bir kederini ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir.)
(İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir.)
(Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik edendir.)
(Sizin en iyiniz, kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük etmeyeceğinden emin olunandır.)
(Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever.)
(Layık olana da, olmayana da iyilik et. Eğer layık olana iyilik edersen ne iyi. Eğer o kimse iyiliğe layık değilse, sen, iyilik ehlinden olursun.)
(Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır!)
(Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir.)
(Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret ve bol nimet vadediyor. Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.)
(Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder.)
(İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin.)
(İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur.)

Toplam Görüntülenme: 116

Yayın tarihi: Çarşamba, 27 Mayıs 2020

Bunları okudunuz mu?