Herkes, dört suâle cevap vermedikçe

Abdullah İbnü'l-Faradi hazretleri hadis hafızıdır. 351 (962)’de Endülüs'te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada tahsil yaptıktan sonra Mekke, Mısır ve Kayrevan'da hadis ilmini geliştirdi. Endülüs'e dönüşünden sonra ders okutmaya baş­ladı. 403 (m. 1013)’de vefat etti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: 
“Beş vakit namaz, bir cumadan diğer cumaya kadar, oruç, bir ramazandan, diğer ramazana kadar, büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe aralarındaki küçük günahlara keffârettirler.”
Ebû Sa’îd-i Hudrî (radıyallahü anh) şöyle anlattı: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Bir kimse hanımını geceleyin uyarıp, iki rek’at namaz kılarlar ise, o gece Allahü teâlâyı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar.”
Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte şöyle buyuruldu: “Kim, oniki rek’at duhâ namazı kılarsa, Allahü teâlâ onun için Cennette bir köşk bina eder.”
Enes bin Mâlik’in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte şöyle buyuruldu: “Bir cuma günü Bâdiye ehlinden biri gelip, yâ Resûlallah (kuraklıktan) mallar helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı, dedi. Bunun üzerine Resûlullah  ellerini kaldırıp duâ etti. Eshâb-ı kiram da, Resûlullah ile birlikte ellerini kaldırıp, duâ ettiler. Daha biz mescidden çıkmadan yağmur yağmaya başladı ve diğer cumaya kadar devam etti.”
Peygamberimiz buyurdu ki: “Kıyâmet günü herkes, dört suâle cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır: Ömrünü nasıl geçirdi. İlmi ile nasıl amel etti. Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcadı. Cismini, bedenini nerede yordu hırpaladı.” 
“Ümmetimi helak eden, fâcir âlimler ve câhil âbidlerdir.”
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) buyuruyor ki: Resûlullah efendimiz bir gün “Tâhâ sûresi yüzyirmidördüncü âyeti ne için nâzil oldu? Âyet-i kerîmedeki geçim darlığı nedir biliyor musunuz?” diye sordular. Eshâb-ı kiram “Allah ve Resûlü bilir” dediler. Peygamber efendimiz “Kâfirin kabrinde azâb görmesidir. Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Allahü teâlâ, kabirde kâfire doksandokuz yılan musallat eder. Yılan nedir bilir misiniz? Yılan doksandokuz canlıdır. Her canlının yedi başı vardır. Onun bedenine devamlı ateş püskürtürler ve onu ısırıp kıyâmete kadar dehşete düşürürler” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 45

Yayın tarihi: Çarşamba, 24 Mart 2021

Bunları okudunuz mu?