Kur’ân okunan evden Arş'a nûr yükselir

Muhammed bin Hüseyn Kalânisî hazretleri kıraat âlimidir. 435 (m. 1043)’de Irak’ta Vâsıf'ta doğdu. Bağdat'a giderek zamanın meşhur âlimlerinden kıraat ilmini tahsil etti. Bağdat'ta bir müddet kıraat dersleri verdik­ten sonra Vâsıt'a dönerek Vâsıt Camii'nde ders okutmaya başladı. 521'de (m. 1127) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Ümmetimin yapdığı ibâdetlerin en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumaktır.) 
(Namâzda okunan Kur’ân, namâz dışında okunan Kur’ândan dahâ hayırlıdır.)
Hazret-i Alî “radıyallahü anh” buyurdu ki: (Namâzda ayakta iken okunan Kur’ânın her harfi için yüz sevap verilir. Namâz dışında abdestli okuyunca, her harfi için yirmibeş sevap verilir. Abdestsiz okuyunca, on sevap verilir. Yürürken ve iş yaparken okuyunca, daha az sevap verilir. Manasını düşünerek bir âyet okumak, başka şey düşünerek, bütün Kur’ânı hatmetmekden daha çok sevaptır. Sûre veyâ âyet okumaya başlarken E’ûzü okumak vâciptir. Fâtiha okumaya başlarken Besmele okumak da vâciptir. Diğer sûrelere başlarken Besmele okumak sünnettir.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine yirmi sevap verilir. Tecvîde uymazsa, on sevâp verilir.) 
Bir âyeti ezberledikten sonra unutmak, en büyük günâhlardandır. (Kur’ân-ı kerîm okunan evden, Arş'a kadar nûr yükselir) hadîs-i şerîftir.
Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” buyurdu ki: (Kur’ân okunan eve, bereket, iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytânlar oradan kaçar.) 
Kur’ân-ı kerîmi dinlemek çok sevâptır. Hadîs-i şerîfte (İnsanın dinlediği bir âyet, kıyâmette kendine nûr olur) buyuruldu.
Kur’ân-ı kerîm okumayı geçim vâsıtası yapmamalıdır. Hadîs-i şerîfte, (Kur’ân-ı kerîm okuyunca, Allahü teâlânın rızâsını ve Cenneti isteyiniz! Dünyâlık istemeyiniz! Bir zamân gelir ki, hâfızlar, Kur’ân-ı kerîmi, insanlara yaklaşmak için vâsıta yaparlar) buyuruldu.
Kur’ân-ı kerîmi kırk günde hatmetmek, yani başından sonuna kadar okumak müstehâbdır. Üç günden önce hatmetmek câiz değildir. Hatim sonunda yapılan duâ kabûl olur.
Hatim duâsında bulunmaya çalışmalıdır. Hatim bitince, yeniden hatme başlamak niyeti ile Fâtiha okumalıdır. Hadîs-i şerîfte, (İnsanların en iyisi, hatmi bitirince, yeniden başlayandır) buyruldu.

Toplam Görüntülenme: 117

Yayın tarihi: Salı, 08 Aralık 2020

Bunları okudunuz mu?