İsâ aleyhisselâma iftira atanlar

Cemâlüddîn bin İsmâîl Mevsılî hazretleri tefsir, fıkıh ve hadîs âlimidir. 551 (1156)’da Musul’da doğdu. Şâfiî âlimlerinden ilim tahsil ederek mezhebinin önemli fakihleri arasında yer aldı. İcazet alarak fıkıh okuttu; fetva verdi. 630 (m. 1233)’de Musul’da vefat etti. “Nihâyetü’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân” isimli eserine şöyle yazmaktadır:

Allahü teâlânın, Îsâ aleyhisselâmı Allah'ın oğlu olarak göstermek isteyenlere, hattâ bu maksat ile Tevrât ve İncîl'deki cümleleri değiştirmek küstahlığında bulunanlara karşı ne kadar gazaba geldiği, Kur'ân-ı kerimde Meryem sûresinin 88-93. âyetlerinde meâlen şöyle beyan buyurulmuştur: ([Yahudiler ve Hıristiyanlar], Rahmân çocuk edindi dediler. [Ey Resûlüm sen onlara de ki,] ortaya büyük bir yalan attınız. İsnâd ettikleri o sözden, nerede ise, gökler paralanacak, yer yarılacak, dağlar dağılacaktı. Hâlbuki Rahmânın çocuk edinmesi, Onun azâmetine lâyık değildir. Çünkü göklerde ve yerlerde hiçbir kimse yoktur ki, Rahmâna kul olarak gelici olmasın.) Kur'ân-ı kerimin İhlâs sûresinin üçüncü âyetinde Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki: (Allah doğmamış ve doğurmamıştır.) Nisâ sûresinin yüzyetmişbirinci âyetinde meâlen, (Ey ehl-i kitap [Yahudiler ve Hıristiyanlar]! Dîninizde taşkınlık etmeyin. Allahü teâlâ hakkında doğruyu söyleyip [Ona iftirâ ederek Îsâ Allah'ın oğludur demeyin], Meryem oğlu Îsâ, Allahü teâlânın resûlüdür. Ol emri ile yaratılmış mahlûkudur. Onu Meryem'e ilkâ etti. [Ey Hristiyanlar] Allahü teâlâya ve Resûlüne îman edin, ilah üçtür ve Allahü teâlâ üçün üçüncüsüdür demeyin. Bundan sakınmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek mâbuddur. Çocuğu olmaktan münezzehtir) buyurulmuştur. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerimde, İncîli değiştirenlere karşı, Bekara sûresinin onuncu âyetinde meâlen şöyle hitâb etmektedir: (Kalblerinde [şek ve nifak] hastalığı vardır. Allahü teâlâ hastalıklarını arttırmıştır. Yalancılıklarından dolayı elem verici azâba uğrıyacaklardır.) Bekara sûresi 79. âyetinde meâlen, (Vay, [tahrîf olunmuş] kitabı kendi elleri ile yazıp da, onu birkaç kuruşa satmak için, Allah tarafındandır diyenlere! Vay, ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!) buyurularak, onların elîm bir azâba uğrayacağını haber vermiştir.

Toplam Görüntülenme: 527

Yayın tarihi: Pazar, 27 Haziran 2021

Bunları okudunuz mu?