Şehitler diledikleri yerlere uçarlar

Câbir bin Zeyd hazretleri Tâbiînden olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Aslen Ummanlı olup, Basra'da yaşamıştır. Abdullah İbn-i Abbâs, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Amr, Abdullah İbn-i Zübeyr, İkrime (radıyallahü anhüm) gibi pekçok Sahâbîden hadîs-i şerîf dinledi. Vefâtına çok yakın, ölüm döşeğinde yatarken kendisine bir isteği, arzusu olup olmadığı sorulduğunda; Hasan-ı Basrî hazretlerini görmek istediğini söylemiştir. Hasan-ı Basrî geldiği zaman; "Ey kardeşlerim! İşte bu saatte ben sizden ayrılıyorum. Ya Cennet'e veya Cehennem'e gideceğim" dedi ve ondan mânevî yardım istedi.

Şu hadis-i şerifleri nakletti: Ebû Saîd Hudrî (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûl-i ekrem efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Allahü teâlâ hazretleri Cennet ehline; (Ey ehl-i Cennet!) diye hitâb eder. Onlar da; (Lebbeyk, ey Rabbimiz!) diye arz-ı ta’zîmât ederler. Allahü teâlâ da; (Mazhar olduğunuz bu nimetlerden râzı mısınız?) buyurur. Cennetlikler; (Nasıl râzı olmayalım ki, sen bize mahlûklarının içinden hiçbirine bahşetmediğin nimetleri verdin) derler. Cenâb-ı Hak; (Size bundan daha iyisini vereyim mi?) buyurur. Onlar da; (Ey Rabbimiz! Bundan daha iyisi ne olabilir?) diye memnuniyetlerini arz ederler. Bunun üzerine Allahü teâlâ; (Size Rıdvânımı inzal edeceğim ve bundan sonra da ebedî olarak size gazâb etmeyeceğim) buyurur.”

Abdullah İbni Mes’ûd (radıyallahü anhümâ) bildiriyor ki: 

Biz, Âl-i İmrân sûresinin 169. âyet-i kerîmesinden Resûlullah efendimize suâl etmiştik. Cevâbında buyurdular ki: “Onların (şehidlerin) rûhları, birtakım yeşil kuşların kursaklarındadır. Arş’ın altında onlar için asılmış olan çok kandiller vardır. Onlar, Cennette diledikleri yerlere uçarlar. Sonra bu kandillere gelip girerler. Rableri onlara nazar eder ve 'Arzu ettiğiniz bir şey var mı?' diye sorar. Onlar da, 'Neyi arzu ederiz ki, biz Cennette dilediğimiz yerlere gidebiliyoruz' derler. Rableri bunu (suâli) onlara üç defa tekrar eder. Bu defa onlar, bir cevap vermeleri icâbettiğini anlayıp, 'Ey Rabbimiz! Bizim rûhlarımızı, cesedlerimize iade et! Senin yolunda tekrar şehîd olalım' derler. (Bu mümkün olmadığı için ve başka) bir hacetleri olmadığı görülünce terk olunurlar (Artık bu suâl kendilerine sorulmaz).” İtaatkâr olan müminlerin rûhları Cennet bahçelerinde bulunur. Bunlar ordaki nimetlerden yemezler ve içmezler; lâkin kendileri için hazırlanmış olan nimetlere ve mükâfatlara bakarlar.

Toplam Görüntülenme: 146

Yayın tarihi: Perşembe, 01 Aralık 2022

Bunları okudunuz mu?