Yatağına yatacağın vakit Âyet-el Kürsi'yi oku

Abdullah el-Anezî hazretleri Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs-i şerîf rivâyeti ilminde üstün bir derecede idi. Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Ali, Ammâr, Übeyy, İbn-i Mes'ûd, Habbâb, Ebû Hureyre ve başka sahâbîlerden (radıyallahü anhüm) hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Ebu Hureyre (radıyallahü anh) şöyle rivayet eder: Resûl-ü Ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Efendimiz buyurmuşlardır ki; "Yâ Ebâ Hureyre! Yatağına yatacağın vakit Âyet-el Kürsi'yi oku. Eğer Âyet-el Kürsî'yi okursanız şeytan size bir zarar veremez. O gece sabaha kadar Cenab-ı Hakkın emânında (emniyetinde, korumasında) olursunuz." Resûl-ü Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki; "Bir adam cemaatle sabah namazını kıldıktan sonra otursa da, güneş doğup kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir ve tevekkül etse, bundan sonra tekrar namaz kılsa (2 rekatlık İşrak Namazı, vakti güneş doğduktan 45 dakika geçtikten sonradır) o kimseye tam bir hac sevâbı verilir." Resûl-ü Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki; “Bir kimse müşkil bir durumda kalırsa yahut ağır bir borç altında bulunursa, 1000 kere ‘Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm’ demelidir, bu durumda Canab-ı Hak teâlâ, O'nu müşkilinden kurtarır." İbn-i Abbas (radıyallahü anh) şöyle rivayet eder: Nebî-i Muhterem Efendimiz buyurmuşlardır; "Bir kimse sabah ve akşam İhlâs ve Muvazzateyn sûrelerini üçer kere okumaya devam ederse, o kimseye kâfi gelir. Her türlü mekruhtan emin olur.” Resûl-ü Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki; "Nikâh altındaki kadının, kocasına itâati bir borçtur. Öyleyse evlatlarınıza nikâh edeceğiniz kimseleri iyi seçin." Diğer bir hadis-i şerifte; "Bir adam kızını bir fâsıka nikâh ederse, o adama her gün bin kere lanet lâzım olur." (Fâsık: Günahı açıktan işleyendir, günah işlerken kimseden çekinmez, utanmaz, pervâsız davranır.) Resûl-ü Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki; "Bir adam, bir hastanın ziyaretine giderse o hastanın karşısında şu duâyı yedi kere okusun. Eğer hastanın eceli gelmediyse Cenâb-ı Hak teâlâ şifâ ihsan eder; (Es'elullâhi el Azîm, Rabbül arşıl Azîm. En yeşfike) [Ben arş-ı âlânın Rabbi olan Allah-ü Azîmüşşan'dan sana şifâ ve âfiyet vermesini niyaz ederim.]"

Toplam Görüntülenme: 85

Yayın tarihi: Salı, 25 Ocak 2022

Bunları okudunuz mu?