Abdestte, gusülde kullanılan sular

Abdurrahmân İbn-i Abdürrezzâk hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 1075 (m. 1664)’de Şam’da doğdu. Meşhur âlim Abdülganî Nablusî hazretlerinin talebesidir. Şam’da Sinan Paşa Camii'nde hatiplik yapan İbn-i Abdürrezzâk bu şehirde 1138 (m. 1726)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Abdestte, gusülde kullanılan suya “Müstamel su” denir. Bu su İmâm-ı A’zam’a göre kaba necâsettir. Ebû Yûsuf’a göre, hafîf necâsettir. İmâm-ı Muhammed’e “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” göre temizdir. Fetvâ da böyledir. Bununla necâset temizlenir. Fakat abdest alınmaz ve gusledilmez. İçmek ve hamur yapmak mekrûhtur. Peştamala, elbiseye, kurnaya sıçrarsa ve necâset temizlemekte kullanılan her su, iğne ucu kadar sıçrarsa, kabı ve elbiseyi pisletmez.
Necâset temizlemekte kullanılmış sular bir yerde birikirse, bu suya bulaşan şeyler pis olur. Abdestsiz veya cünüb olan kimse veya hayız hâlindeki kadın veya  müşrik, kâfir, necâset bulaşmamış olan avcunu bir yere sokup su alsa veya kolunu sokup içindeki tası alsa, o yerdeki su dört mezhepte de pis olmaz.
Necâset üzerinden akan suyun yarıdan fazlası necâsete temâs ederse, bu su pis olur. Azı değerse ve necâsetin üç sıfatı suda bulunmazsa pis olmaz. Necâset yanınca külü temiz olur. Tezek yakarak ısıtılan fırında ekmek pişirilir. Merkep, domuz ve leş, tuz içine düşüp tuz olsalar, temiz olurlar. Kuyuya düşen gübre, zamânla çamur hâline gelse temiz olur. Müstamel su, Mâlikî’de hem temizdir, hem de temizleyicidir. Yani müstamel su ile abdest alınır ve gusledilir.
Elbisenin veyâ vücûdun bir yerine necâset gelse, bu yeri bulamasa, zannettiği yeri yıkasa temiz olur. Namazdan sonra meydana çıksa, namazı iâde etmez. Kuruduktan sonra da görülen pislikler, kan, yukarıda bildirildiği üzere, bulunduğu yerden çıkarılıp, kendisi ve eseri giderilince, o yer temiz olur. Yıkamakta belli bir adet yoktur. Bir kere yıkamakla da çıkarsa kâfîdir. Necâset giderilip de, eseri, yani renk ve koku kalırsa zararı olmaz. Sıcak veya sabunlu su lâzım gelmez. Necis boya ile boyanan kumaş ve beden, üç kere yıkanınca temiz olur. Su renksiz akıncaya kadar yıkamak dahâ iyidir. Deriye, yaraya sürülen necis ilâcın ete karışan kısmı ve necis sürme çekilen göz yıkanmaz. Dışarıda kalan kısım ve yara üstündeki kurumuş kan, zarar vermeyecek şekilde yıkanıp giderilir. Zarar olursa yıkanmaz.

Toplam Görüntülenme: 194

Yayın tarihi: Perşembe, 07 Mayıs 2020

Bunları okudunuz mu?