Resûlullahın yanına yalnız gideceğim!

Ebû Nasr Tûsî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 250 (m. 864)’de İran’da doğdu. Hadîs ilminde hafızdı. 344 (m. 955)’de vefât etti. Rivayet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), İslâm ordusuyla birkaç gün yürümüşlerdi. Bu sırada ordudan, Ebû Hayseme ayrılıp, geri döndü. Sıcağı pek şiddetli bir günde, ailesinin yanına geldi. Ailesi bahçedeki gölgeliklerde bulunuyordu. Etrâfı sulayarak serinletmişti. Ebû Hayseme için sular soğutmuş, yemekler hazırlanmıştı. Ebû Hayseme kapıda durdu. Hanımına ve hazırladıklarına baktı. Sonra “Resûlullah güneş altında, toz-toprak içinde muharebe etsin, Ebû Hayseme de, serin gölgede hazırlanmış lezzetli yemekler yiyerek hanımının yanında, malının yanında otursun. Bunu adâlet de, insaf da kabul etmez, Allahü teâlâya yemîn ederim ki, gölgeliğe girmeyeceğim, gidip Resûlullaha kavuşacağım. Bana azık hazırlayın” dedi. Dediği yapıldı. O da devesini getirdi. Devesine binip, Resûlullaha ulaşmak üzere yola çıktı...
Ebû Hayseme yolda, Umeyr bin Vehb el-Cehmî’ye rast geldi. O da Resûlallahın ordusuna katılmak için yola çıkmıştı. Tebük’e yaklaştığı zaman, Ebû Hayseme, Umeyr bin Vehb’e "Benim bir suçum var. Sen geride kal. Ben Resûlullahın yanına yalnız gideceğim” dedi. Umey, Ebû Hayseme’nin isteği üzere geride kaldı. Ebû Hayseme hemen Tebük’ün yanında, Resûlullahın yanına doğru yaklaşmaya başladı. Müslümanlar, yolda gelen birisi olduğunu, Peygamber efendimize haber verdiler. Resûlullah “İnşâallah Ebû Hayseme’dir”  buyurdu. Ebû Hayseme, devesinden inip Resûlullâha selâm verdi. Resûlullah ona “Tehlikeye yaklaşmıştın” buyurdu. Ebû Hayseme olanları Resûlullâha anlattı. Resûlullah da ona “İyi yapmışsın”  buyurup hayır duâda bulundu.
Sa’d bin Ebû Vakkas anlattı: Dinaroğullarından bir kadının kocası, kardeşi ve babası, Resûlullah ile birlikte muharebeye katılıp, şehîd düşmüşlerdi. Bu kadına kocasının, kardeşinin ve babasının şehîd oldukları haberi gelince, o, “Resûlullah nerede, O’na bir şey oldu mu?” diye sordu. Orada bulunanlar “Hayır, Resûlullaha hiçbir şey olmadı” dediler. Bunun üzerine o kadın “Öyleyse Resûlullahı gözümle görmek istiyorum” dedi. Kadına Resûlullahı gösterdiler. Kadın, Resûlullahı görünce “Yâ Resûlallah! Sen kurtuldun ya başkası önemli değil” dedi.

Toplam Görüntülenme: 401

Yayın tarihi: Pazar, 05 Ocak 2020

Bunları okudunuz mu?