Mâlik bin Dînâr'ın kefil olduğu genç

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Aralık 2007

Evliyânın büyüklerinden Mâlik bin Dînâr hazretleri, gençliğinde mal mülk sâhibi, zengin ve yiğit bir zat idi. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Uzun zaman Basra’da Hasan-ı Basrî hazretlerinin sohbetlerini dinledi. Bir ara hocasıyla birlikte Şam’a gittiler. Şam’da bütün vakit namazlarını Câmi-i Kebîrde cemâatle birlikte kıldı. Bu vesîle ile o beldenin hikmet sâhibi kişileri ile tanışıp sohbet etti. Sonra câmi odalarından birine çekilip, ibâdetle meşgûl oldu...

Devamını oku...

Yahûdî âlimi Mahyerîk

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Aralık 2007

Uhud Savaşı Hicretin üçüncü yılında (M. 625) Medîne’ye bir saat uzaklıkta Uhud Dağının eteklerinde yapıldı. Müşrikler, civar kabilelerden gelen askerlerin de katılmasıyla Mekke’de 3000 kişilik büyük bir ordu hazırladı. Bunların 700’ü zırhlı, 200’ü atlı idi. 3000 de develeri vardı. Ordunun başına Ebû Süfyan geçti. İslâm ordusu, 1000 kişi civarındaydı. 100’ü zırhlı olup, iki at vardı. Bunlardan birine Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, diğerine de Ebû Bürde biniyordu...

Devamını oku...

Bizans Kayserinin Ammân Vâlisi Ferve

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Aralık 2007

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi selem) Dıhyetü’l-Kelbî’yi (radıyallahü anh) bir mektupla Bizans Kayserine gönderdi. Bu mübarek sahabe, orada yaşadıklarını ve duyduklarını şöyle anlatır:
“Mektup okunduğu zaman, oradakiler Kayser’in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dinî işlerini düzenleyen piskoposu çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi. Bunu Kayser’in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu. Piskopos ona şunları söyledi:

Devamını oku...

Resûlullah'ın sana selâmı var

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Aralık 2007

İmâm-ı Muhammed Bâkır, Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmını görenlerin zamanında yetişen en büyük velîlerden ve “Oniki İmâm”ın beşincisidir. Hazret-i Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn hazretlerinin oğlu İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretlerinin babasıdır... Allahü teâlâya her gece şöyle yalvararak ağlardı:

Devamını oku...

Şehit denizci İlyas Reis

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Aralık 2007

Büyük Türk denizcisi İlyas Reis ve leventleri Rodosluların tuzağına düşmüşlerdi! Durum vahimdi. Çünkü bir levende yüz düşman düşüyordu. İlyas Reis, gözlerini düşman gemilerinden ayırmadan ilk emrini verdi:
-Amiral Gemisine “dirise edeceğiz” arkadaşlar!
İlk top atışı Rodoslulardan geldi. Bu, Türklerin teslim olmaları için bir ihtardı. Bir cevap alamayınca diğer gemiler de ateşe başladılar. Türk çektirisinden hâlâ ses çıkmıyordu. Leventler, sakin ve sessiz, etrafına düşen gülleler arasından kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Sonunda İlyas Reis’in gür sesi duyuldu:
-Hedef Amiral Gemisi! Ateeeş!..

Devamını oku...

Beş asır ateşe taptı son nefeste iman etti

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Aralık 2007

Musa aleyhisselâm, bir gün yolda giderken, iki büklüm olmuş, belinde zünnar bağlı ve ateşe tapan bir ihtiyar görür. Yanına yaklaşarak sorar:
- Ey pîr! Ne kadar zamandan beri bu ateşe taparsın? Yaşlı adam şöyle cevap verir:
- Beş asra yakındır bu ateşe taparım. Musa aleyhisselam üzülerek şöyle sorar:
- Ateşe tapmaktan yüz çevirip tövbe etmeyi hiç düşünmedin mi? Gel, Melik-i Cebbar olan Hak teâlâya inan ve yalnız O’na ibadet et!

Devamını oku...

Zâtürrikâ Gazvesi ve bir eşkıyanın sonu!..

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Aralık 2007

Hicretin 4. senesi, Cemâziyelevvel ayı... Benî Nadir Yahudîlerinin Medine’den sürgün edilmelerinden iki ay sonraydı. Enmar ve Salebeoğulları kabilelerinin Müslümanlarla çarpışmak üzere toplanmış oldukları haberi Medine’ye ulaştı. Peygamber Efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” derhal hazırlanarak, mücahidlerle Medine’den yola çıktı. Zatürrikâ mevkiine kadar ilerleyip orada karargâhını kurdu. Müşrikler mücahidlerle çarpışmayı göze alamadıklarından dağlara kaçtılar...

Devamını oku...

Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Aralık 2007

Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik’in Eyyûb adındaki oğlu vefât etmişti. Cenâzenin bulunduğu yere kendisi, yanında Ömer bin Abdülazîz, Saîd bin Ukbe, Recâ bin Hayve olduğu halde girdi. Gözleri iyice dolmuştu:
“İnsana, böyle bir musîbet gelince, hislenmemesi, içinin galeyâna gelip, kabarmaması mümkün değil. Böyle bir durum karşısında, insanların bir kısmı, Allahü teâlâya karşı tam bir teslimiyet gösterip, mükafatını ondan bekleme olgunluğunu gösterir. Bir kısmı sabır ve tahammül etme gücüne sâhib olur. Bunların ikisi de, sağlam ve metin kimselerdir. Bir kısmı da vardır ki, sabır ve tahammül gösteremezler. Bunlar zayıf kimselerdir. Fakat, şu anda ben, kalbimde bir hislenme, acı bir coşma görüyorum. Eğer içime bir serinlik vermezsem, ciğerimin, üzüntü ve kederden parça parça olacağından korkuyorum” dedi.

Devamını oku...

Osmanlı Şeyhülislâmı Fahreddîn-i Acemî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Aralık 2007

Fahreddîn-i Acemî, Sultan İkinci Murâd Han ve Fâtih Sultan Mehmed Han zamânında, Şeyhülislam olarak otuz sene fetvâ işlerini güzel bir şekilde idâre etti. O devirde İstanbul’a gelmiş olan Hurufilerle mücadele etti. Mahmûd Paşa, evinde bir dâvet tertîb etti. Dâvete, hurûfî yolunda olan sapıklar da çağırıldı. Fahreddîn Acemî de perde arkasına saklanmış, onları dinliyordu...

Devamını oku...

Tevrat'ı yırtan Yahudi'nin imanı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Aralık 2007

Şam’da bir Yahudî vardı. Bir cumartesi günü Tevrat’ı okudu. Oraya baktığı zaman, dört yerinde Muhammed aleyhisselamın vasfını buldu. Onları kesti ve yaktı. İkinci bir cumartesi, baktığı zaman, aynı şeyleri, Tevrat’ın sekiz yerinde buldu. Onları da kesip yaktı. Üçüncü cumartesi baktığı zaman, aynı şeyleri Tevrat’ın on iki yerinde buldu. Kendi kendine düşündü ve şöyle dedi: “Eğer bunları da koparırsam, Tevrat’ın tümü onun vasıflarıyla dolacak!..”

Devamını oku...