Hadis âlimi Abdullah bin Avn

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Haziran 2007

Abdullah bin Avn hazretleri Basra’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Hadîs-i şerîf mütehassısı olarak Basra’da şöhret buldu. 768 (H.151) senesinde vefât etti...
Bu mübarek zat, devrinin büyük âlimlerinden okudu. Hadîs-i şerîf ilminde zamânın önde gelen âlimleri arasına girdi. Semâme bin Abdullah bin Enes, Muhammed ibni Sîrîn, İbrâhim en-Nehaî, Ziyâd bin Cübeyr bin Hayve, Kâsım bin Muhammed, Hasan-ı Basrî, Şa’bî, Mücâhid ve daha birçok âlimden hadîs-i şerîf rivâyet etti...

Devamını oku...

ABİDE BİR KADINLA HİBAL'İN KONUŞMASI

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Haziran 2007

Abdullah bin Avn hazretleri Basra’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Hadîs-i şerîf mütehassısı olarak Basra’da şöhret buldu. 768 (H.151) senesinde vefât etti...
Bu mübarek zat, devrinin büyük âlimlerinden okudu. Hadîs-i şerîf ilminde zamânın önde gelen âlimleri arasına girdi. Semâme bin Abdullah bin Enes, Muhammed ibni Sîrîn, İbrâhim en-Nehaî, Ziyâd bin Cübeyr bin Hayve, Kâsım bin Muhammed, Hasan-ı Basrî, Şa’bî, Mücâhid ve daha birçok âlimden hadîs-i şerîf rivâyet etti...

Devamını oku...

Hadramutlu mutasavvıf Ebû Abdullah Hadramî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Haziran 2007

Büyük velî Ebû Abdullah Hadramî aslen Hadramutlu olup doğum târihi bilinmemektedir. 1253 (H.651) senesi Yemen’de Tihâme taraflarında, Dıhhî köyünde vefât etti. Kabri ziyâret mahallidir...
Ebû Abdullah Hadramî hazretleri, birçok âlimden ilim tahsîl edip hadîs, fıkıh ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Bunun yanında Allahü teâlânın sevgili kullarıyla görüşüp tasavvuf yolunda ilerledi. Devamlı onlarla bulunmayı arzu eder, onlardan bir an ayrı kalmamaya çalışırdı...

Devamını oku...

Fıkıh ve hadis âlimi Ebu Abdullah

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Haziran 2007

Ebu Abdullah Esba bin Ferec, Hadis ilminde hafızdır. Yani yüz binden ziyade hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezbere biliyordu. Mısır’da birçok âlimden hadis öğrendi. Sonra Malik bin Enes hazretlerinden hadis öğrenmek için Medine-i Münevvere’ye gittiyse de, oraya gittiğinde Malik bin Enes hazretleri vefat etmişti. Orada Eşheb ile sohbet etti. Tekrar Mısır’a döndü ve kadılık vazifesine getirildi.

Devamını oku...

İsa aleyhisselamın Yahudi yol arkadaşı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Haziran 2007

İsa aleyhisselam bir Yahudi ile yolculuğa çıkar. Yanında üç ekmeği olan Yahudi, göstermeden ekmeğin birini yer. İsa aleyhisselam “Senin üç ekmeğin vardı, biri ne oldu?” diye sorunca Yahudi, “benim ekmeğim iki idi” diyerek yalan söyler...
Yollarına devam ederken bir cüzzamlı hastaya rastlarlar. İsa aleyhisselam asası ile dokununca hasta iyileşir. İsa aleyhisselam yine ekmeğinin kaç olduğunu sorar. Yahudi “iki” diye cevap verir...
Bu minval üzere giderken, İsa aleyhisselamın yolda nice mucizelerine şahit olan Yahudi iman etmemekte ısrar eder...

Devamını oku...

Anadolu velîlerinden Fethullah Verkânisî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Haziran 2007

Fethullah Verkânisî hazretleri Siirt’in Minar nâhiyesine bağlı Verkanis köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1899 (H.1317) senesinde Bitlis’te vefât etti. Kabri Bitlis vilâyet merkezindeki türbesindedir...
Fethullah Verkânisî vefât edeceği gün oğlu Alâeddîn ve talebeleri yanına geldiler. Ona yönelerek oturup ağladılar. Fethullah-ı Verkânisî onlara baktı ve yüzlerinde üzüntü belirtilerini gördü. Onlara;

Devamını oku...

Büyük fıkıh âlimi Ebû Abdullah el-Mehâî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Haziran 2007

Büyük velî Ebû Abdullah el-Mehâî hazretleriyle ilgili şu ibretli hadise anlatılır: “Ebû Abdullah hazretlerinin bulunduğu köye bir gün düşman askerleri saldırdı. Köylüleri öldürmek için evlerine hücûm ettiler. Kime kılıçla vursalar, ona hiçbir şey olmuyor ve kan bile akmıyordu. Köy halkı ve Ebû Abdullah’ın talebeleri bu duruma çok şaşırdı. Bu sırada talebelerinden biri kendi kendine;
“Burada harb var. Ben kaçıp memleketime gideyim, harb bitince geri dönerim” diye düşündü.

Devamını oku...

Bir merhamet deryası Ebû Abdullah el-Basrî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Haziran 2007

Ebû Abdullah el-Basrî, büyük velî Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî’nin talebesidir. Uzun müddet o büyük zatın hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip yüksek mânevî derecelere kavuştu. Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî’den sonra da başka bir zâta talebe olmadı...
Hocasının tasavvuftaki yolunu devâm ettiren Ebû Abdullah el-Basrî, Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî’nin söz ve hallerini talebelerine anlattı.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Abdullah bin Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Haziran 2007

Büyük velî Abdullah bin Muhammed bin Abdurrahmân el-Eska, Mekke-i mükerremede yetişen âlimlerdendir. 1567 (H.974) senesinde, Cemâzil-evvel ayının on sekizinci günü orada vefât etti. Şebîke Kabristanında bulunan meşhûr türbesindedir...
Abdullah bin Muhammed, ilk temel bilgileri babasından okudu... Sonra zamânında bulunan büyük İslâm âlimlerinin derslerinde bulunarak yetişti. Bir taraftan da tasavvuf yolunda ilerledi. Babasından ve Abdullah bin Hakem bin Sehl Kuşeyr’den tasavvuf yolunda icâzet aldı...

Devamını oku...

Abbasi halifesi El-Muktefi Billah

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Haziran 2007

Abbasiler, Peygamber efendimizin amcası hazret-i Abbas’ın soyundan gelen ve Emeviler’in yerini alan halifeler sülalesidir. Bu hanedana ilk atalarına nisbetle “Haşimiler” de denilmektedir. Ebu Muhammed Ali el-Muktefi Billah, Abbasi halifelerinin otuzbeşincisidir. 902 senesinde halife oldu ve 907’de vefat etti. Abbasi hakimiyetindeki geniş topraklarda parçalanmalar başlamış ve eyalet valileri birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeğe başlamışlardı. El-Muktefi, bu parçalanmayı durdurdu ve Abbasi hakimiyetini yeniden tesis etti...

Devamını oku...