Kur'ân-ı kerimi okumak ve ona hürmet etmek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Mayıs 2021

Ebü’l-Hüseyn Muhammed Malatî hazretleri kıraat ve fıkıh âlimidir. Malatya’da doğdu. Harran, Antakya ve Halep gibi şehirlerde çeşitli âlimlerden kıraat okudu. Sonra Filistin’de Askalân’a yerleşerek burada talebe yetiştirdi ve 377 (m. 987)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Günah işleyenin îmanı gitmez

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Mayıs 2021

Mahmûd Hamza el-Hüseynî hazretleri Osmanlı Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 1236 (m. 1821)’de Şam’da doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şam’da çeşitli mahkemelerde kadı nâibliği ve Şam Vilâyeti Meclis-i Kebîr üyeliği yaptı. 1305 (m. 1887)’de Şam’da vefat etti. “el-Ferâidü’l-behiyye fi’l-kavâidi’l-fıkhiyye” adlı eserini Sultan II. Abdülhamid’e ithaf etti. Bu eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Tövbe ederek Allah'a dön

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Mayıs 2021

Hacıevhad Şeyhi Hüseyin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Safranbolu’da doğdu. İstanbul'da tahsilini ikmal ederek Süleymaniye vaizi oldu. Abdülehad Nuri hazretlerine intisab ederek kemale erdi ve hilâfet alarak talebe yetiştirdi. 1105 (m. 1693)’de vefat etti. “Risale-i Devraniye” isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Eshâbım, sizin en hayırlınızdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Mayıs 2021

Muhammed Osman Mîrgani, Abdullah bin İbrâhim Mîrganî hazretlerinin torunu olup tefsir ve tasavvuf âlimidir. 1208’de (1793) Hicaz’da Tâif şehrinde doğdu. Babasından tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra Mekke’ye gitti. Burada tefsir âlimlerinin derslerine devam edip icazet alarak Tâif’e döndü ve talebe yetiştirdi. 1268 (m. 1852)’de burada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gördüm ki, insanların çoğu gâfildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Mayıs 2021

Abdullah bin İbrâhim Mîrganî hazretleri Hicaz evliyasındandır. Mekke’de doğdu. Soyu, baba tarafından seyyid, anne tarafından şeriftir. Mekke’de Seyyid Yûsuf el-Mehdelî adlı Üveysî bir şeyhe intisap ettikten sonra Tâif’e giderek taliplerini yetiştirdi. 1208’de (1793) orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ârifler, dünyâya düşkün olandan kaçarlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Mayıs 2021

Fahri Ahmed Efendi Celvetî şeyhlerinden arif ve şair bir zat olup Tekirdağ-Şarköylüdür. Zati Süleyman Efendi'nin oğlu Hüseyin Şahin Efendi'den hilâfet aldı, ömrünün sonlarında İstanbul'a gelerek 1214 (m. 1799)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Seksen seneye bedel gece

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Mayıs 2021

Ebû Hâmid İsferâînî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. 344 (m. 955) senesinde İran’da İsferâîn’de doğdu. Genç yaşta Bağdad’a gidip, hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve fıkıh ilmi öğrendikten sonra ders vermeye başladı. 406 (m. 1016)’da Bağdad’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennem ateşinin yakmadığı müminler!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Mayıs 2021

Haris Bin Ebu Usame hazretleri hadîs hafızıdır. 186'da (m. 802) Bağdat'ta doğdu. Küçük yaşta ilim tah­siline başladı. Tahsil için Mekke, Medine ve Basra gibi ilim merkezlerine gitti. Meşhur âlimlerden hadis öğrendi. 282 (m. 895)’de vefat etti. Eshâb-ı kirâmın fazîleti hakkında şunları nakletti:

Devamını oku...

Yalanı çok olanlar cehenneme layıktır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Mayıs 2021

İbrahim et-Teymî hazretleri tabiînin fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 53 (673)’de doğdu. Enes bin Mâlik'ten ve bazı sahabilerden (radıyallahü anhüm) hadis rivayet etti. Kendisinden İbrahim Nehaî, A'meş ve Beyân bin Bişr gibi büyük zatlar rivayette bulundu. 92'de (m. 710) vefat etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kabristanda namaz kılmak nehyolundu

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Mayıs 2021

Molla Abdülkerim Efendi Osmanlı müftülerindendir. Edirne’de Ali Tûsî'den ve Sinan Acemî'den ders aldı, tahsilini tamamladıktan sonra müderrislik, İstanbul'un fethinin ardından kadıaskerlik, İstanbul müftülüğü yaptı. 895 (m. 1489)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...