Gıybet beni bu hâle düşürdü

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Mart 2023

Haddâd el-Kebîr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Onuncu asırda Bağdâd’da yaşadı. Çarşıda demircilik yapar, günde bir dinar on akçe kazanınca işi bırakırdı. Eline geçen parayı akşamla yatsı namazları arasında fakirlerin kapısını tek tek çalarak dağıtırdı. Kendisi günlerce bir şey yemezdi. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebû Türâb-ı Nahşebî hazretleriyle sohbet etti. Şam, Mısır ve Mekke'de bulundu.

Devamını oku...

Âlimler bozulunca din ortadan kalkar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Mart 2023

Ebû Bekr Ya'fûrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Şam'a yakın Ya'fûr köyünde yaşadı. 1294 (H.693) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Benimle sohbet etmek ister misiniz?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Mart 2023

Muhammed bin Ömer Verrâk hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Afganistan’da Tirmiz’de doğdu. 893 (H.280) senesinde Belh şehrinde vefât etti. Zamânının büyük âlimlerinden ve evliyânın meşhurlarından olan Ahmed bin Hadreveyh ve Muhammed bin Ali Hâkim Tirmizî'nin derslerinde ve sohbetlerinde bulunup kemâle erdi.

Devamını oku...

Korku ve ümit, nefsi bağlayan iki yulardır!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Mart 2023

İbn-i Fergânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Türkistan’da Fergâne’de doğdu. Gençliğini Irak'ta geçirdi. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebü'l-Hüseyin Nûrî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Sonra Horasan beldelerinden Merv'e yerleşti. 932 (H.320) senesinde orada vefât etti. Merv'de çok talebe yetiştirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimetlerin en büyüğü nefsten kurtulmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Mart 2023

Ebubekr Tamistânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdad’da doğdu. Şiblî ve İbrâhim Debbâğ hazretlerinin sohbetlerinde bulunarak tasavvuf yolunda yüksek bir velî oldu.  
Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Hatm-i tehlîl okumanın fazîleti büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mart 2023

Seyyid Ebû Bekr bin Ahmed hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1582 (H.990) senesinde Yemen'in Terîm beldesinde doğdu. 1643 (H.1053) senesinde aynı yerde vefât etti. Küçük yaştan itibâren ilim tahsîline başladı. Şeyhülislâm Abdurrahmân bin Şihâbüddîn'in yanında tahsîline devâm eden Ebû Bekr eş-Şelî, temel dînî ilimleri tahsîl etti. Fıkıh, hadîs, tefsîr ve tasavvuf ilimlerini ondan okudu.  
Seyyid Ebû Bekr talebelerine ve sevenlerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Çölde taze ekmek ikram eden zat!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Mart 2023

Ebû Bekr es-Sekkâf hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’de Terîm'de doğdu. 1427 (H.831) senesinde Terîm'de vefât etti. Çocukluğunda babasının ders meclisinde bulunup küçük yaşta Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Babasının huzûrunda tasavvuf ilmini öğrendi ve mânevî derecelere kavuştu. Babası ona icâzet verdi.

Devamını oku...

Bedeninle dünyâda, kalbinle âhirette ol!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Mart 2023

Ebû Bekr bin Sâlim hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1513 (H.919) senesinde Yemen’de Terîm'de doğdu. 1584 (H.992)'de Hadramût köylerinden Aynat'ta vefât etti. Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. Zamânının meşhur âlimlerinden ilim öğrendi. Çok kerametleri görüldü.

Devamını oku...

Dalâletten ve isyândan uzak olanlara ne mutlu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Mart 2023

Ahmed bin Muhammed Sa'dân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdât’ta doğdu. Gençliğinde ilim tahsili için İran’ın Rey şehrine gitti ve büyük âlim oldu. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ahmed Nûrî'nin rahmetullahi aleyhim sohbetlerinde yetişti. Şâfiî mezhebinde idi. Amel ve ibâdetle ilgili çok güzel sözleri vardır. Uzun müddet Tarsus'ta oturdu, konuşma ve hâlindeki kemâl ve olgunluk sebebiyle Bizans İmparatoruna elçi gönderildi. 
Allahü teâlânın rızâsına ve sevgisine kavuşmak için; haramlardan, günahlardan ve bid'atlardan mutlaka sakınmak lâzım olduğunu beyân ederdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bizi belâlardan kurtar yâ Rabbî!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Mart 2023

Ebû Bekr-i Nessâc hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’ın Tûs (Meşhed) şehrinde doğdu. 1094 (H.487) senesinde aynı yerde vefât etti. Ebü'l-Kâsım Gürgânî'nin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulunup, talebelerinin ileri gelenlerinden oldu. Ayrıca Ebû Bekr-i Dîneverî ve başka âlim ve velî zâtlarla görüşüp onların sohbetlerinde bulundu. Zâhirî ilimlerde derece sâhibi olup tasavvuf yolunda ilerledi. Allahü teâlâya olan niyâz ve münâcâtları meşhurdur. Şöyle dua ederdi:

Devamını oku...