Rabbini tanıyan ona sığınır!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Mart 2023

Ebû Bekr-i Kisâî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’ın Kûhistan bölgesinde doğdu. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Ancak kendisiyle aynı asırda yaşamış olan Cüneyd-i Bağdâdî'nin 910 (H.298) senesinde vefâtından önce öldü. Cüneyd-i Bağdâdî hazretleriyle görüşüp sohbette bulundu.

Devamını oku...

Allah'ım! Ondan aldığını geri ver!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Mart 2023

Muhammed bin Ali Kettânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Bağdâtlı olup, ömrünün büyük bir kısmını Mekke'de geçirmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebesidir. Kettânî hazretleri şöyle anlatıyor:

Devamını oku...

Belâ olarak, şöhret insana yeterlidir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Mart 2023

Ebû Bekr bin İyâş hazretleri Tâbiînin büyüklerindendir. 715 (H.97) senesinde doğdu. Meşhûr kırâat âlimi İmâm-ı Âsım'ın râvilerinden ve hadîs ilmi âlimlerindendir. Eshâb-ı kirâmın birçoğundan hadîs-i şerîf rivâyet etti ve ilim öğrendi.

Devamını oku...

Allahü teâlânın hükmüne boyun eğenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Mart 2023

Muhammed el-Ferrâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Nişâbur'da doğdu. Zamânında bulunan evliyânın önde gelenlerinden Ebû Ali es-Sekafî, Abdullah bin Menâzil, Ebû Bekr-i Şiblî, Ebû Bekr bin Tâhir, Ebû Muhammed Mürteiş ve başka büyüklerle görüşüp, sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip velîlerden oldu. Vaaz ve nasîhat ederek insanların kurtuluşları için gayret etti. 980 (H.370) senesinde Nişâbur'da vefât etti.

Devamını oku...

Hac mevsimi yaşanan ibretlik bir hadise

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Mart 2023

Muhammed El-Ensârî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1050 (H.442) senesinde Bağdât'ta doğdu. 1141 (H.535) senesinde Bağdât'ta vefât etti.

Devamını oku...

Kulluktan daha şerefli bir şey yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Mart 2023

Şeyh Ebû Bekr Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Halep'te doğdu. Zamânın âlimlerinden ve velîlerinden ders alarak kemâle geldi. Bir ara Şam'a giderek Muhammed Zağbî ile görüştü. Ebû Bekr Efendi, 1583 (H.991) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ne mutlu kazancını helal yoldan sağlayana

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Mart 2023

Abdullah bin Tâhir Ebherî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan bölgesinde yaşadı. 941 (H.330) senesinde vefât etti. Yûsuf bin Hüseyin er-Râzî'nin hizmetinde bulundu. Ondan ilim öğrendi. Hadîs ilminde yüksek âlim olup, hadîs-i şerîf rivâyet etti. Zâhirî ilimlerde yüksek bir âlim, tasavvuf yolunda büyük bir velî oldu.

Devamını oku...

Hakiki mümin bilerek hatâ yapmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Mart 2023

Muhammed bin Dâvûd Dîneverî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 859 (H. 244)’te Irak’ta Dînever’de doğdu. Bağdât'ta Ebû Abdullah bin Cellâ'nın sohbetlerine devâm edip, kendisinden ilim ve feyiz aldı. Cüneyd-i Bağdâdî'yi gördü. Sonra Şam'a yerleşti. 961 (H.351) de orada vefât etti.

Devamını oku...

Allah korkusu, insanı Allah'a yaklaştırır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Mart 2023

Ebû Bekr el-Betâihî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Irak'ta Betâih'te on ikinci asrın sonları ile on üçüncü asrın başlarında yaşadı.

Devamını oku...

Sevenin ve âşığın kendi irâdesi yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Mart 2023

Seyyid Ayderûs hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İsmi Ebû Bekr bin Abdullah Şâzilî'dir. 1447 (H.851) senesinde Yemen’de Terim'de doğdu. İlk temel bilgileri babasından öğrendikten sonra beldesinde bulunan âlimlerden ilim öğrendi ve çok talebe yetiştirdi. 1508 (H.914)'de Aden'de vefât etti.

Devamını oku...