Allahü teâlâdan âfiyet dilemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Aralık 2022

Ebû Abdurrahmân Hadramî hazretleri tabiinden olup hadis ve fıkıh âlimidir. Humus ve Şam'da yaşamıştır. Peygamber efendimiz hayatta iken henüz Müslüman olmamıştı. Hazret-i Ebû Bekir'in “radıyallahü anh” halifeliği sırasında Müslüman olmakla şereflendi. Eshâb-ı kirâmdan birçoğundan hadis-i şerif dinleyip, rivayet etmiştir. 699 (H. 80) senesinde vefat etti.

Devamını oku...

Başkasının ayıbını ifşa etmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Aralık 2022

Hasan Bedreddîn Efendi İstanbul velilerinden olup Halvetiyye yolunun büyüklerindendir. 1512 (H.970) senesinde Harput şehrinin Perçih köyünde doğdu. Hasan Efendi tahsilini ilim ve veliler yurdu olan Harput'ta yaptı. Din ve fen ilimlerinde yüksek derecelere ulaştı. 1591 senesinde Bursa'ya hicret etti. Orada evliyanın büyüklerinden Halveti Şeyhi Yâkup Fânî hazretlerine talebe oldu. İstanbul'a gelip Eyüp semtindeki Baba Haydar Nakşibendî Dergâhına yerleşti. Burada dört sene kadar ibadet ve taatle, Allahü teâlânın beğendiği işlerle meşgul oldu. Sonra Tophane semtinde Cihangir Camii’nde ders ve vaaz vermeye başladı. Pek çok kimse onun nasihatlerinden istifade edip talebesi oldu. 1663 (H.1074) senesinde İstanbul Cihangir'de vefat etti.

Devamını oku...

Sadaka, belaların giderilmesi içindir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Aralık 2022

Hamîdüddin Sivâlî hazretleri Çeştîyye tarikatı büyüklerindendir. VII. (m. XIII.) yüzyılın başlarında Hindistan'da Delhi'de doğdu. Ecmîr’e giderek Çeştiyye tarika­tının kurucusu Hâce Muînüddin Çeştî'ye intisap etti. Sülkünü kısa sürede tamamlaması üzeri­ne şeyhi kendisine "Sultânü't-Târikîn" un­vanını verdi. Hilâfet aldıktan sonra Sivâl köyüne yerleşti ve talebe yetiştirdi. 674 (m. 1276)’de burada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yemek ve içmek ilaç gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Aralık 2022

Cevhere Berâsiyye hazretleri evliya hanımlardandır. Bağdat'ta yaşadı. Daha önceleri cariye idi. Azad edilince salih bir zat olan Ebû Abdullah el-Berâsî ile evlendi. Ebû Abdullah el-Berâsî anlatır: "Birgün Cevhere bana; "Ey efendi! Kadınlar Cennet'e girdiklerinde süslenir ziynetlenirler mi?" diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine bir feryat koparıp bayılıp, yere düştü. Daha sonra kendine geldi. Ona; "Bu ne hâldir." dedim. Bana; "Şu hâlimi düşünüyorum da dünya nimetlerinden kavuştuğum şeyler beni korkutuyor ve ahirette mahrum kalacağımı zannettim." diye cevap verdi.

Devamını oku...

Kazancı haram olana gitmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Aralık 2022

Abdülkâdir Cezîrî hazretleri evliyanın büyüklerinden olup Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarındandır. 1475 (H.880) senesi Mısır'da doğdu. 1569 (H.977) senesinde Hama'da vefat etti. Cezîrî kıymetli eserler yazdı. Bunlardan “Mecmû' Fîhi Eş'âr ve Mürâselât ve Fevâid” isimli kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Hayânın çokluğu fazilete işarettir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Aralık 2022

Cerrahzâde Muslihiddîn Efendi, Osmanlı âlimlerinden ve meşhur velilerdendir. 1495 (H.901)'de Edirne'de doğdu. Molla Lütfullah'tan ilim tahsil edip müderris oldu. Sonra, Abdürrahîm el-Müeyyedî'nin sohbetine kavuşup ondan feyz aldı. Sonra talebe yetiştirmek üzere Edirne'deki Şeyh Şücâeddîn Dergâhında vazifelendirildi. Birçok talebe yetiştirdi. 1575 (H.983) senesinde Edirne'de vefat etti.

Devamını oku...

Kalbe sıkıntı veren iki haslet

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Aralık 2022

Uşşâkî Seyyid Mehmed Efendi Halvetiyye yolu büyüklerinden olup, Uşşâkîlik tarikatında pîr-i sânî sayılır. Edirne'de doğdu. Hasan Sezâî hazretlerine talebe oldu. Şeyh Sezâi'nin vefatından İstanbul'a gitti. Uşşâkiyye tarikatını ihya ederek, bu yolda çok talebe yetiştirdi. 1751 (H. 1164) senesinde İstanbul'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Şöhreti seven kişi Allah'tan korkmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Aralık 2022

Mahmûd Hulvî Efendi İstanbul'da yetişen meşhur velilerdendir. 1574 (H. 982) senesinde İstanbul'da doğdu. Genç yaşta süvariliğe heves etti ve emsallerinin teşvikiyle, Divân-ı Hümâyûn çavuşu oldu. Bir süre sonra, Halvetiyye yolunun, Sünbüliyye koluna mensup olan Kocamustafapaşa Dergâhı şeyhi Zarîfî Hasan Çelebi'nin sohbetlerine devam etti. Zarîfî Efendi de ona tasavvufta talebeleri yetiştirmek için icazet verdi. 1654’te (H. 1064) vefat etti.

Devamını oku...

Her azanın farklı şükrü vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Aralık 2022

Ahmed Hansevî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Hindistan'ın Pencab bölgesinin Hansi şehrinde doğdu ve oraya yetişti. Bir camide hatiplik yaparken, Ferîdüddîn Genc-i Şeker ile tanışınca, her şeyi terk etti. Onun sohbetlerinde üstün derecelere yükseldi. Miladi on üçüncü asrın başlarında Hansi kasabasında vefat etti. Vefatından sonra kendisini rüyada gördüler. Hâlini sordular. "Beni kabre koydukları zaman, iki azap meleği geldi. Arkalarından iki melek daha geldi. "O, akşam namazından sonra kıldığı iki rekât namaz ve farz namazdan sonra okuduğu Âyet-el-kürsî hürmetine bağışlandı." dediler." buyurdu.

Devamını oku...

Gönül almak altından daha kıymetlidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Aralık 2022

Seyyid Muhammed Ezherî hazretleri İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da Şîrâz’da doğdu. Mısır'da Câmi'ul-Ezher Medresesine gitti. Tahsîlini tamamladıktan sonra, Tebrîz'e yerleşti. Orada, Şeyh Şihâbüddîn-i Tebrîzî'ye intisab etti. Kemâle geldikten sonra, icazet verilerek Geylân taraflarına gönderildi.1358 (H.760) senesinde Lenger-Künân mevkiinde vefât etti.

Devamını oku...