Ümmü Mihcen (Radıyallahü anha)

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ekim 2006

Ümmü Mihcen, Asr-ı saadette yaşamış bir mübarek kadın sahabedir. Bir gün kendi kendine; “Mademki yüce Allah benim kalbimi imansızlıktan temizledi, ben de onun evini temiz tutayım” diyerek her gün mescidi temizlemeye karar verdi. Bunun için Peygamberimiz onu çok seviyordu...
Gün geldi, Ümmü Mihcen hastalandı. Günlerce ne Peygamber Efendimizin mescidini temizleyebildi ne de O’nun mübarek yüzünü görebildi. Onun için üzüntüsünden sürekli ağlıyordu.

Devamını oku...

Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kâkî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ekim 2006

Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr hazretleri, çok âbid bir zat idi. Bir ân Allahü teâlâdan gâfil olmazdı. Devamlı namaz kılardı. Her gece, Resûlullah efendimize üç bin salevât-ı şerîfe okurdu. Zamânın sultânı dâhil, birçok kimse, kendisine her türlü maddî imkânı sağlamak için sâdece bir işâretini bekledikleri hâlde, Hâce hazretleri fakirlik içinde yaşamayı tercih ederdi. Bir şey veren olursa, onunla iktifâ ederlerdi. Zor durumda kalınca, hanımı, komşuları olan bakkalın hanımından borç ister, bununla yiyecek bir şeyler alırdı.

Devamını oku...

Hindistanlı velî Abdülehad

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ekim 2006

Abdülehad hazretleri, Hindistan’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. 1520 (H.927) senesinde doğdu. Müceddid-i elf-i sânî İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Abdülehad’ın yedi oğlundan dördüncüsüdür...
Abdülehad genç yaşta Hindistan’ın büyük âlimi Abdulkuddûs’un ilim meclisinde ve sohbetlerinde bulunup, tasavvufta mânevî dereceler kazandı.

Devamını oku...

“Şehit İmam” Gazi Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ekim 2006

1793 yılında Gimri’de doğan İmam Gazi Muhammed, Medresede İslami ilimleri tahsil etti. Küralı Muhammed ve Şeyh Cemaleddin’den feyz aldı. Bütün halkın iştirakiyle başkaldırmanın başarısına inanan Gazi Muhammed, 1829’da 36 yaşındayken neşrettiği “İkamet’ül Burhan Ala İrtidadi Ürefa-i Dağıstan” adlı eseriyle büyük ilgi gördü. 1829 yılında “İmam” seçildi. Gazi Muhammed’in İmamlığı 1829-1832 yılları arasında 3 yıl sürdü. Daha sonra yerine İmam olarak Hamzat Bek, ondan sonra da Şeyh Şamil geçti...

Devamını oku...

Türkistanlı velî Seyyid Atâ

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ekim 2006

Seyyid Atâ hazretleri küçük yaşından îtibâren ilim öğrenmeye başladı. Buhârâ medreselerinde zamânın âlimlerinden ilim tahsîl etti. Aklî ve naklî ilimlerde yükseldi.
Buhârâ medreselerinde okurken gönlüne bir ateş düşüp, ilim ve amelde ihlâs elde etmek ve îmân-ı kâmil sâhibi olmak iştiyâkıyla üç arkadaşıyla berâber bir tasavvuf âlimine teslim olmaya karar verdiler. Taşkent yakınlarında bulunan Zengî Atâ’nın, kendilerine yol gösterebileceğini öğrendiler. Onun tedrisinde kısa zamanda yüksek derecelere vasıl oldular...

Devamını oku...

Haleb Kadısı İbn-i Zemlikânî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2006

İbn-i Zemlikânî, Şafii mezhebi fıkıh alimlerindendir. 1292 (H.667) senesi Şevval ayının 8. Pazartesi günü Şam’da dünyaya geldi. Babası ve dedesi de âlim ve meşhûr idiler. Soylarının, Eshâb-ı kirâmdan Ebû Dücâne Semmâk bin Hareşe hazretlerine dayandığı, buna nisbetle Semmâkî denildiği rivâyet edilmiştir...

Devamını oku...

Haleb Kadısı İbn-i Zemlikânî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2006

İbn-i Zemlikânî, Şafii mezhebi fıkıh alimlerindendir. 1292 (H.667) senesi Şevval ayının 8. Pazartesi günü Şam’da dünyaya geldi. Babası ve dedesi de âlim ve meşhûr idiler. Soylarının, Eshâb-ı kirâmdan Ebû Dücâne Semmâk bin Hareşe hazretlerine dayandığı, buna nisbetle Semmâkî denildiği rivâyet edilmiştir...

Devamını oku...

“Sekizinci İmâm” İmâm Ali Rızâ

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ekim 2006

İmâm Ali Rızâ, “Oniki İmam”ın sekizincisidir. İmam Musa Kazım’ın oğlu, Muhammed Cevad Taki’nin babasıdır. 770 (H. 153) senesi Rebiülahir ayının onbirinde Medine-i münevvere’de dünyaya geldi. 818 (H. 203) senesi ramazan ayının yirmibirinde İran’da Meşhed (Tus) şehrinde vefat etti. Namazını Halîfe Me’mûn kıldırdı...

Devamını oku...

“Otuz Beş Yaş” ve Cahit Sıtkı Tarancı

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ekim 2006

Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da doğdu. Son dönemin önemli şairlerindendir. İstanbul’da Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra öğrenim için Paris’e gitti. İkinci Dünya Savaşı çıkınca geri döndü. Yakalandığı ağır hastalığın tedavisi için Viyana’ya götürüldüyse de kurtarılamadı, 1956 yılında Viyana’da öldü. Ankara’da toprağa verildi...
Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş şiirinin 1946 Şiir Yarışması’nda birincilik kazanmasıyla ününe ün kattı...

Devamını oku...

Tâbiînin büyüklerinden Ebû Abdurrahman Sülemî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ekim 2006

Ebû Abdurrahman Sülemî hazretleri, hiçbir zorluk karşısında Kur’ân-ı kerîm okumayı ve kırâat derslerini ihmâl etmezdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadar namaza devâm ederdi. Sabahlara kadar namaz kıldığı hâlde sabah namazı vakti girince “henüz namaz kılmaya yeni başlıyoruz” gibi şevkli ve istekli oluyorum derdi. Pek cömert idi. Çok zaman yanına aldığı azığını yolda rastladığı fakir ve garîb kimselere verir, o gün aç dururdu...

Devamını oku...