Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Mayıs 2021

Nasr bin İbrâhîm Makdisî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 407 (M. 1016)’da Filistin’de Nablus’ta doğdu. İlim tahsili için Gazze, Kudüs, Diyarbekir ve Silvan’a gitti. İmam-ı Gazâlî hazretleri burada Makdisî’nin fıkıh derslerine katılmış ve münazaralarda bulunmuştur. 490 (m. 1096)’da Şam’da vefat etti.

Devamını oku...

İlmi çok olanın, Allah korkusu da çok olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Mayıs 2021

Ebû Abdullâh Muhammed Makkarî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 709 (m. 1308)’da Cezayir’de Tilmsân’da doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Mısır’da meşhur âlimlerden ilim tahsil ederek Fas’ın Fes şehrine gitti. Burada çok talebe yetiştirdi. 759 (m. 1358)’de orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah korkusu olmayanla arkadaşlık etmekten sakın

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Mayıs 2021

Hasan Rızâî Efendi Celvetî şeyhlerindendir. 1006 (m. 1598)’de Aksaray’da doğdu. İstanbul’a gelerek Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin sohbetlerinde yetişti ve icazet alarak talebe yetiştirdi. 1080 (m. 1669)’da vefat etti. Bu mübarek zat, bir sohbetinde İmam-ı Rabbani hazretlerinin nakîb Seyyid Şeyh Ferîd hazretlerine yazdığ mektubu okudu. O mektupta özetle şu nasihat vardı:

Devamını oku...

Allah'tan hayâ etmek müminin hazinesidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Mayıs 2021

Muhammed el-Meczûb hazretleri Şâzilî şeyhlerindendir. 1210’da (m. 1795) Sudan’da Metemme’de doğdu. Mekke’ye gidip Ahmed bin İdrîs’in sohbetlerine katılan Muhammed Meczûb, ondan Şâziliyye icazeti alarak Medine’ye geçip insanları irşad etti. Sonra memleketine döndü ve 1247 (m. 1831)’de vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Önce kendi nefsine nasihat et

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Mayıs 2021

Muhammed bin Alî Nîşâbûrî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. Nîşâbur ve Rey’den başka Bağdat, Kûfe, Basra, Hicaz, Kahire, Halep ve Şam’a ilim yolculukları yaparak zamanının önde gelen âlimlerinden ders aldı. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 384 (m. 994)’de Nîşâbur’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlmi ile amel etmeyen İslâm âlimi değildir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Mayıs 2021

Hüseyin bin Muhammed Mâsercisî hazretleri hadîs hafızıdır. 297 (m. 910)’da İran’da Nîşâbur’da doğdu. Memleketinde, Şam ve Irak’ta birçok âlimden hadis rivayet etti. Daha sonra Mısır’a giderek 365 (m. 976)’da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Veren el, alan elden hayırlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Mayıs 2021

Mansûr bin Zâzân el-Vâsıtî hazretleri tâbiînin hadis ve fıkıh âlimlerindendir. Abdullah bin Ömer henüz hayatta iken Irak’ta Vâsıt’ta doğdu. Hasan-ı Basrî, İbn-i Sîrîn, Atâ bin Ebû Rebâh, Amr bin Dînâr, gibi tâbiînin büyüklerinden hadis rivayet etti. 129’da (m. 747) Vâsıt’ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İhlâs ile olmayan ilim zararlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Mayıs 2021

Vecîhüddîn Mansûr el-İskenderî hazretleri hadis ve fıkıh âlimlerindendir. 607’de (m. 1210) Mısır’da İskenderiye’de doğdu. "İbnü’l-İmâdiyye" olarak da bilinir. İlk tahsilinden sonra Şam, Hama, Halep, Harran, Musul ve Mekke’ye gitti. Bağdat’ta bir süre kalıp hadis ve fıkıh tahsil etti. 673’te (m. 1275) İskenderiye’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Vakit, keskin bir kılıç gibidir!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Mayıs 2021

Şerefüddîn Ahmed Firdevsî hazretleri Hindistan evliyasındandır. 689’da (m. 1290) Bihâr yakınlarındaki Mâner’de doğdu. Kübreviyye şeyhlerinden Bedreddin Semerkandî’nin talebesi ve Firdevsiyye kolunun pîri Necîbüddîn-i Firdevsî’ye intisap etti. İcazet alarak talebe yetiştirdi 783 (m. 1381)’de vefat etti. “Hân-ı Pürni’met” isimli bir eseri vardır. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

İnsanlara vâiz olarak ölüm yetişir!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Mayıs 2021

Ma'mer bin Râşid el-Basrî hazretleri tâbiînin hadis ve fıkıh âlimlerindendir. 95 (m. 714)’de Basra’da doğdu sonra Yemen’in San'a şehrine yerleşti ve orada Zeyd bin Eslem, Abdullah bin Şübrüme gibi muhaddislerden hadis öğrendi ve talebe yetiştirdi. 153’te (m. 770) Yemen’de vefat etti. Dünyaya düşkün olmanın zararları hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...