Ebu Bekr-i Verrak’ın oğlu

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Nisan 2007

Ebu Bekr-i Verrak hazretlerinin küçük bir oğlu vardı. Bir gün babası onun elinden tutup hocaya götürdü. Hocaya: “Yavruma Kur’ân-ı kerîm okut ve onu yetiştir...” dedi.
Bu nur çocuk hoca önünde diz çöktü ve derse koyuldu. Kısa zamanda Kur’ân-ı kerîmi öğrendi...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Seyyid Cemâleddîn

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Nisan 2007

İbrâhim Zâhid-i Geylânî, önce Sâ’dî-i Şîrâzî’nin talebelerindendi. Bir gün bu talebesine; “Evlâdım! Bizim yanımızdaki terbiyen tamam olmuştur. Bundan sonraki yetişmen ve yükselmen ise, Seyyid Cemâleddîn’e havâle edilmiştir. Geylân’a git. Cemâleddîn’in hizmetinde bulun” dedi. İbrâhim Zâhid de, Geylân’a gidip, Cemâleddîn hazretlerine talebe oldu ve yüksek olgunluklara, üstün makamlara ulaştı...

Devamını oku...

Hem nebî hem sultân Dâvûd aleyhisselâm

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Nisan 2007

Dâvûd aleyhisselâm Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti. Kendisine İbrâni dilinde Zebûr kitâbı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, İsrâiloğullarına birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler insanları Tevrât’ın hükümleriyle amel etmeye dâvet ettiler. Fakat zaman geçtikçe azgınlaşan İsrâiloğulları, Tevrât’ın hükümlerini değiştirdiler, peygamberlerini dinlemediler, ahlâkları tamâmen bozuldu. Allahü teâlâ Amâlika hükümdârı Câlût’u karşılarına belâ gönderdi...

Devamını oku...

Anadolu velîlerinden Molla Osman Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Nisan 2007

Molla Osman Efendi, Eyyûb Efendi isminde biri ile arkadaş olup, diyâr diyâr dolaşarak, kendilerine bir mürşid aramaya başladılar. Önce Bitlis’e gittiler, Eyyûb Efendi daha önce burada Molla Muhammed Arvâsî hazretlerinin sohbetinde ve hizmetinde bulunmuş, ondan ilim öğrenmişti. Osman Efendi, Bitlis’in güzelliğine hayran kaldı. Bir hafta sonra, Eyyûb Efendiyle, vefât eden Molla Muhammed Arvâsî hazretlerinin Müküs’deki kabr-i şerîfini ziyârete gittiler. Burada da bir hafta kalıp, Hicaz’a gitmek niyetiyle Siirt’e doğru yola çıktılar...

Devamını oku...

Âşıkların Sultânı İbn-i Fârid

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Nisan 2007

Büyük İslam âlimlerinden İbn-i Fârid, aslen Sûriye’nin Hama şehrindendir. Babası, buradan Mısır’a gelip yerleşmiştir. İbn-i Fârid’in babasına; devlet kademelerinde, haksızlığa uğrayanların haklarını kazanmalarında yardımcı olduğu için “Fârid” denilmiştir. Daha sonra, kâdılık işi ile meşgûl olmuştur...

Devamını oku...

Hacı Muharrem Sırrî Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Nisan 2007

Elâzığlı Hacı Muharrem (Hilmî) Sırrî Efendi, âilesiyle birlikte birkaç köy daha dolaştıktan sonra 1905’te Harput’a yerleşti. Hacı Abdullah Efendi’nin medresesinde ilim tahsiline başladı. Abdullah Efendi’den ve oğullarından ders aldı. Bir yandan Harput’ta okurken diğer yandan da Kövenk’e gidip geliyordu. Bir süre Harput’un ünlü âlimlerinden Beyzâde Alî Rızâ Efendi’ye müezzinlik de yaptı.

Devamını oku...

Ebû Abdullah Dîneverî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Nisan 2007

Ebû Abdullah Dîneverî, zamânındaki bâzı âlim ve evliyâ ile görüşüp mânevî ilimlerde yüksek dereceye ulaşmış bin zattır. İslâmiyete uymaktaki gayreti ve talebelerini mânevî yönden yetiştirmekteki azmi çok fazlaydı. Vâdi-i Kurâ denilen yerde senelerce hak yoluna gönül verenler için lüzumlu edepleri öğretmekle meşgûl oldu. Âlim ve velîlerin dersleri ile sohbetlerine koşmayı teşvik eder; “Küçüklerin büyüklerle berâber olmak, onların sohbetlerinde bulunmak arzuları, akıllılıktır” derdi.

Devamını oku...

Hadîs ve fıkıh âlimi Hakîm-i Şehîd

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Nisan 2007

Hakîm-i Şehîd Maveraünnehir’de Merv şehrinde dünyaya geldi. Hadîs ve Hanefi mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Tam ismi, “Muhammed bin Muhammed bin Ahmed bin Abdullah bin Abdülmecîd bin İsmâil bin Hâkim el-Mervezî el-Belhî”dir. Künyesi, Ebü’l-Fadl olup, “Hakîm-i Şehîd” lakabıyla meşhûr olmuştur...

Devamını oku...

Büyük devlet adamı Turgut Özal

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Nisan 2007

Turgut Özal, 1927 yılında Malatya’da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1952 yılında ABD’ye giderek ekonomi tahsili gördü. Türkiye’ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı oldu ve Türkiye’nin elektrifikasyonu ile ilgili projelerde çalıştı...

Devamını oku...

“Gözükızıl Velî” Mehmed Baba

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Nisan 2007

Gözükızıl Velî (Mehmed Baba), on dokuzuncu asırda Gaziantep’te yaşamış Allah adamlarındandır. Onunla ilgili şöyle bir menkıbe anlatırlar:
Hacca gitmek için yanıp tutuşan bir kimse vardı. Bu zat, bir gün arkadaşları ile konuşurken hacca gideceğini söyledi. Arkadaşı ise gidemeyeceğini ileri sürdü. Bunun üzerine ağzından birden; “Gitmezsem karım benden boş olsun” sözü çıkıverdi. Ancak, hac zamânı bâzı sebeplerden dolayı o zât yola çıkamadı...

Devamını oku...